MAINTENANCE

      TUNING & BRAKES

 

      AC-SYSTEM

Har din bils AC slutat att fungera eller tappat effekt? AC-systemet behöver service för att fungera. Boka tid för service och optimera ditt AC-system. 

      HJULINSTÄLLNING

Bilens styrsystem måste uppfylla vissa krav. Man måste kunna styra bilen på ett balanserat sätt, styrkänslan och stabiliteten i kurvor måste vara bra och styrningen måste återhämta sig mjukt i alla hastigheter. Även däckslitaget är minimalt när styrningen fungerar väl. För att styrsystemet ska fungera optimalt måste hjulinställningen vara korrekt.