STÅLFÄLG

LÄTTMETALLFÄLG

FÄLGAR

Det finns två huvudtyper av fälgar, stålfälg och lättmetallfälg. Stålfälgen är den vanligaste och monteras som standard på de flesta fordon. Lättmetallfälgen har blivit mycket vanlig och monteras numera även den som original på många fordon. Den används ofta för att nå speciella egenskaper eftersom den är något lättare och mer hållbar. Den vanligaste orsaken är dock rent estetiskt. Man kan utan problem byta sin stålfälg mot en i lättmetall om man tar hänsyn till fälgens inpressning och bultcirkel